Ekologi vs närproduktion

Det finns flera märkningar idag som syftar till att underlätta för dig som konsument. Dock är det inte alltid lätt att välja de rätta varorna även om ambitionen finns. Vet du exempelvis skillnaden mellan ekologiska livsmedel och närproducerade? Är något alternativ bättre än det andra och i så fall varför? Båda begreppen är kända och verkar vara bra val men måste närproducerade varor innebära att de är mer miljövänliga än livsmedel som har rest en bit?

Ekologi och ekologiska varor

Ekologi är vetenskap och bland annat ett ämne som du kan läsa på universitetet. Ämnet behandlar samspelet mellan miljö och de levande organismer som lever där. Det är med andra ord stor skillnad mellan ekologi och ekologiskt som innebär att maten är odlade enligt särskilda regler vilka i sin tur har bestämts av EU. De olika EU-länderna kan även ha strängare regler kring vilka livsmedel som får klassas som ekologiska och hur dessa ska odlas.

Om du vill äta ekologiska livsmedel har vi i Sverige en märkning som heter KRAV. Flera stora aktörer som Arla, Coop, Ica, Naturskyddsföreningen samt Astma- och Allergiförbundet är medlemmar i KRAV. Föreningen ska stötta ekologisk odling, djurhållning och fiske. I ekologisk framställd mat tas hänsyn till ekologin för att främja ett positivt samarbete mellan miljön och vi som lever där. De två begreppen har med andra ord med varandra att göra, men betyder inte samma sak.

Närodlade livsmedel

Närproduktion innebär att det är mat som är lokalt producerad. Det anger inte om maten du äter är ekologisk eller hur den har odlats. Köper du närodlade varor gör du det med sannolikhet för att göra en insats för klimatet, men det behöver inte alls vara så. Lena Ekelund Axelson, professor i hortikulturell ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet, menar att man inte kan hävda att närproducerat är bättre för klimatet. Uttalandet gjordes efter en undersökning av Coop.

Livsmedelsbolaget Coop gjorde en undersökning bland sina medlemmar där de frågade varför de valde närproducerad mat. Hela 85 procent uppgav att det var med hänsyn till klimatet. Kunderna antog att om livsmedlen transporteras en kortare sträcka blir klimatpåverkan mindre, men transporterna ingår bara som en liten bit i framställningsprocessen. Enligt Naturskyddsföreningen är det till och med bättre att handla något som är ekologiskt odlat från andra sidan av jordklotet än närodlat i Sverige och icke-ekologiskt.

Vad innebär närproducerat?

För att varor ska få säljas som ekologiska livsmedel som tar hänsyn till miljön, klimatet och den ekologiska kedjan finns tydliga regler och de gårdar som producerar ekologisk mat ska vara certifierade enligt EU:s bestämmelser. En sådan tydlighet finns inte för närproducerat. Det finns inga regler kring vad som får betraktas som närproducerat. Därmed kan i teorin närproducerade livsmedel ha skördats 100 mil bort. När du handlar ska du tänka mer på hur en vara producerats och mindre på var.

Vill du göra en insats för miljön och klimatet, det vill säga tänka främjande för ekologin, är en annan viktig aspekt att välja vegetariska produkter. Enligt Naturskyddsföreningen bidrar grönsaker och frukt hälften så mycket till klimatpåverkan som kött gör. Om du däremot vill stödja svenska bönder exempelvis och näringsverksamheten i din kommun är närproducerade varor ett bra val. En annan fördel är att du vet var produkterna kommer ifrån och kan handla i säsong.

Sammanfattning

Ekologi är ett ämne som inte anger om något är bra eller dåligt. Det handlar om samspelet mellan klimatet och levande organismer. Vill du främja det samspelet bör du välja ekologisk mat och titta mer på ekologiska märkningar som KRAV och mindre på närodlat. Det allra bästa och mest fördelaktiga för både näringsliv och klimatet är om du väljer KRAV-märkta produkter som är närodlade. Då stödjer du dina lokala bönder och producenter samtidigt som du gör en insats för miljön.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *