Vad är GMO?

Vad är GMO?

Gmo står för genetisk modifierade organismer. Det är när man ändrar genetiken i organismer på ett sätt som inte sker av sig själv i naturen. Man gör det i ett laboratorium för att ändra på egenskaper hos tillexempel växter och djur genom korsbefruktning eller parning.

Åsikter om GMO

Folk har många olika åsikter när det kommer till GMO, många negativa men även positiva. De allra flesta är faktiskt skeptisk till genmodifierad mat, mestadels för att de är rädda för det. En anledning till att många känner sig osäkra är att de inte är naturligt, att det är något som är framtaget i ett labb. En annan anledning till att folket säger nej till genmodifierad mat är att de tycker det är fel att bönderna inte längre skulle ha full makt över det som produceras på bondgårdar, de skulle istället vara helt beroende av kemibolagen. Vissa tror även att genmodifierad mat skulle vara skadligt för människor. Många forskningar har gjorts och ingen har hittsils kunnat bevisa att genmodifierad mat skulle vara mer skadligt än någon annan mat.

Fördelar med GMO

Många är som sagt skeptiska till GMO, de har antagligen inte gett det en chans utan tänker bara på det faktum att det är konstgjort. Men det finns faktiskt väldigt många fördelar med genmodifierad mat. Man har tillexempel tagit fram ett ris, som man kallar för det gyllene riset. Detta ris innehåller otroligt mycket A-vitamin, detta skulle vara perfekt att använda i länder där det råder näringsbrist. Eftersom att maten är framtaget i ett labb kan man ändra på vissa saker, tillexempel är det möjligt att förstärka smaken. Man kan även modifiera tillexempel växter så att de får en högre näringshalt och därför blir nyttigare. Om det skulle vara så att livsmedlet innehöll mer näring skulle människor tekniskt sett behöva äta mindre, och det finns därför de som tror att genmodifierad mat skulle vara lösningen på hungerkrisen. Man kan göra genmodifierade växter emun mot insekter och virus, då skulle man inte längre behöva använda sig av farliga bekämpningsmedel. Om bekämpningsmedlet skulle minska skulle det påverka miljön positivt.

 

Nackdelar med GMO

En av de stora nackdelarna med GMO är att det inte går att förutse hur stor miljöpåverkan kommer vara i framtiden, och gör det därför svårt att veta om det kommer vara värt det i det lång loppet. En annan sak som kan vara negativ är att det är svårt att hålla koll på hur de genmodifierade grödorna sprids utanför labbet, då tillexempel pollen sprider sig snabbt med vinden. Något vissa är oroliga för är hur de genmodifierade växterna kommer att fungera tillsammans med resten av naturen. De är rädda för att de genmodifierade växterna kommer att stöta bort de andra växterna så att de slutar växa och dör ut.

Vem får hålla på med GMO?

Det finns många regler och vem som helst får inte hålla på med GMO. Det kräver att man får ett godkännande från någon av tillsynsmyndigheterna, i Sverige är dessa:

  • Arbetsmiljöverket som har hand om användningen av genmodifierade mikroorganismer.
  • Jordbruksverket har hand om odling i jordbruket.
  • Havs- och vattenmyndigheten har hand om det som rör fiskar.
  • Kemikalieinspektionen har hand om biologiska bekämpningsmedel.
  • Livsmedelsverket har hand om användningen av livsmedel.
  • Läkemedelsverket har hand om läkemedel .
  • Skogsstyrelsen har hand om utsättningen av skog.

    farmer-657333_960_720