Ekologiskt och kravmärkt mat för en hållbar utveckling

Ekologiskt och kravmärkt mat för en hållbar utveckling

Att en produkt är KRAV-märkt och ekologisk betyder att den är producerad med höga krav på djuromsorg, klimatpåverkan och även hälsa. För att ett företag ska få KRAV-märka sina produkter måste de följa KRAVs regler.

 

Vissa tror att det är en lögn att kravmärkt mat är bättre än ”vanlig mat”, att det är ett sätt för tillverkarna att tjäna pengar. Det stämmer inte. Ekologisk och kravmärkt mat är inte bara bättre för djuren, det är även bättre för miljön och för oss människor.

Växthuseffekten är något vi människor måste göra något åt, då vi i nuläget släpper ut så många farliga ämnen i luften att klimatet och miljön påverkas kraftigt. Bekämpningsmedel och kemikalier sprids från odlingarna och hamnar i vattendrag runt om så att dessa blir förorenade. Ett sätt att minska påfrestningen på miljön är att köpa kravmärkta produkter, då de är gjorda på ett sätt som inte släpper ut lika mycket växthusgaser som i vanliga fall. Råvaror som är tillverkade ekologiskt och KRAV-märkt är endast tillverkade med miljövänlig naturlig gödsel och arbetarna jobbar noga med hygien.

Men det är även positivt för dig som konsument att köpa ekologisk och KRAV-märkt mat. I tillexempel frukt använder man många olika farliga kemikalier för att få bort bland annat insekter och bakterier. Och ungefär hälften av alla kemikalier och bekämpningsmedel kan finnas kvar i fruktköttet. Så när du äter en frukt som inte är ekologisk kan du alltså få i dig kemikalier som inte är bra för kroppen.

 

Arbetsförhållanden

Varje år skadas miljontals arbetare som jobbar på odlingar runt om i världen, och vissa dör. De dör för att de får i sig giftiga kemikalier och bekämpningsmedel. På kravmärkta fruktodlingar, tillexempel bananodlingar, används inga farliga kemikalier eller bekämpningsmedel. Där har man andra naturliga sätt att se till att hygienen är bra och undvika insekter. Runt om i världen ser arbetsförhållanden otroligt olika ut, på många odlingar där tillexempel frukt odlas är arbetsförhållandena oftast väldigt dåliga. Det förekommer bland annat  tvångs- och barnarbete. På odlingar av KRAV-mäkta och ekologiska frukter används inget kravarbete över huvud taget, så när du handlar KRAV-märkt och ekologisk frukt bidrar du därför till människors rätt till en bra arbetsplats och bättre levnadsvillkor.

 

Nackdelar

Det finns otroligt få nackdelar med kravmärkta och ekologiska produkter. Något som dock är negativt är att priset på produkterna stiger lite och bäst före-datumet blir kortare. Det kan även vara så att utbudet blir lite mer begränsat. Men bortsätt från detta finns det bara fördelar med ekologiskt och KRAV-märkta produkter.

Djur

Något vi kanske inte alltid tänker på när vi väljer mellan ”vanligt kött” och KRAV-märkt kött, är att de KRAV-märkta djuren som köttet kommer ifrån har levt ett bättre liv. Djur på KRAV-märkta får tillskillnad från ”vanliga djur”:

  • De får bra mat som i nästan alla fall kommer från gården
  • De får gå fritt och är inte instängda i trånga burar med massa andra djur
  • De behandlas på ett bättre sätt och har i helhet ett bättre liv innan de blir mat till oss människor.

eco-637641_960_720