Djurens rätt

Djurens rätt

Vi har alla sett filmerna och hört skräckhistorierna om hur djuren hanteras. Grisar som götts så hårt att de inte kan stå, gäss som tvångsmatas för att de ska ge fina gåslevrar på våra överfyllda buffébord och kycklingar som lever så trångt att de knappt kan vända sig. Enligt djurrättsorganisationen Djurens Rätt, slaktas cirka 100 miljoner djur varje år för att bli mat. Många av dessa djur mår väldigt dåligt. Är det verkligen sådan mat vi vill äta?

Vilka rättigheter har djuren?

Sverige har en väldigt stark djurskyddslagstiftning – en av de starkaste i världen. I många andra länder far djuren dock illa. För EU-länderna blev det något bättre när Lissabonfördraget godtogs 2009, eftersom djurens rätt regleras där. Sedan fördraget godtogs har djurrätten blivit tydligare i EU. En förordning är stark inom EU. Så snart den är godtagen gäller den som lag i alla EU-länder. I denna lag står bland annat att djur kan känna smärta och att livsmedelsindustrin måste ta hänsyn till det vid transporter och annan djurhållning.

Vanligaste djuren på våra middagsbord

Kyckling är det djur som äts mest i världen, följt av anka, gris, kalkon, gäss, får och getter. Nötdjuren kommer först på åttonde plats. Många av djuren är importerade innan de hamnar på våra middagsbord, vilket gör att vi inte vet så mycket om hur de behandlas – i alla fall inte om de kommer utanför EU. Köttkonsumtionen ökar mest utanför EU. Det är framför allt Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika som ökar sin konsumtion av kött. Det gör att allt fler djur föds upp i dessa länder, och där kommer problemen. Djurhållning tar plats och plats är en bristvara på de flesta ställen. Sveriges radio gjorde ett nedslag i Brasilien 2007 och målade upp en tragisk bild av trånga utfodringsfållor och inhägnader där djuren står med gegga upp till knäna. Något gräs fanns inte i sikte. De kunde också se att giftiga bekämpningsmedel användes friskt. Det är inte precis en miljö som man skulle önska ens sin värsta fiende. Men många i Sverige väljer ändå det brasilianska köttet i butiken för att det är lite billigare än det svenska. Beror det på att vi inte vet, eller väljer vi att blunda för det?

Livsmedelsproduktion och antibiotika

I många länder används antibiotika i djurhållningen, inte bara för att bota sjuka djur, utan ofta för att undvika att de ska bli sjuka. Djuren mår dåligt och därför är risken stor att de blir sjuka helt enkelt. Man vet att bakterierna blir resistenta mot antibiotika om den används för mycket, men eftersom boskapshanteringen är så kortsiktig, används det ändå. Det riskerar att antibiotikan inte går att använda när man väl behöver den på riktigt, vilket kan leda till riktigt stora problem i världen. I Sverige har vi en relativt god boskapshantering och använder betydligt mindre antibiotika än många andra länder.

Borde vi alla bli vegetarianer?

Vi är många som blir upprörda när vi läser om djur som far illa och vi vet ju med oss att de djur som dör för vår skull ofta mår dåligt. Hur kommer det sig att vi accepterar det? Är det dags att en gång för alla sluta, eller åtminstone dra ned på köttkonsumtionen?

cow-1320908_960_720