Byt till ekokaffe

Byt till ekokaffe

Kaffe är något som är väldigt vanligt, speciellt i Sverige. Sverige är ett av de länder som dricker allra mest kaffe i hela världen. Något många inte vet är vilka enorma mängder bekämpningsmedel och kemikalier som kaffebönorna besprutas med. I många länder använder dem sig av bekämpningsmedel som inte är godkända inom EU för att de är så farliga. Bekämpningsmedlet är både giftigt för människor att få på sig och i sig, men det är även farligt för fiskar och fåglar. I Brasilien odlar man mängder med kaffebönor, det krävs en perfekt plats för plantorna för att kaffet ska bli gott. Odlingarna är så nära varandra att naturen sagt ifrån i form av att insekter och bakterier attackerar växterna i områdena. Arbetarna menar att det inte är någon ide att försöka odla ekologiskt, då kemikalierna ändå sprids från odlingen bredvid för att de ligger så nära varandra.  Brasilien är det land som använder överlägset mest bekämpningsmedel. Sammanlagt per år använder de upp mot en miljon ton bekämpningsmedel, det är en femtedel av vad hela världen förbrukar. Trots detta så är var tredje kaffeböna svenskar köper från Brasilien. Det är inte bara arbetarna som drabbas av alla de kemikalier som släpps ut. Även djuren och växterna runt omkring drabbas hårt. Idag i Sverige är det endast 7 av 100 som väljer ekokaffe i mataffären. Detta är en otroligt låg siffra med tanke på alla fördelar som kommer med ekokaffe, en siffra som måste höjas.

Arbetsförhållanden

På många kaffeodlingar runt om i världen är arbetsförhållandena dåliga och lönerna låga. Arbetarna utsätts dagligen för enorma mängder kemikalier och bekämpningsmedel som används på odlingarna. Dessa kemikalier skadar deras kroppar rejält, och de bir ofta sjuka och vissa dör tillochmed av de farliga kemikalierna.

 

Varför ska jag välja ekokaffe?

Många tänker inte speciellt mycket på hur vida kaffet är ekologiskt eller ej när de väljer i affären. De tänker ofta på priset, det måste vi ändra på. Det finns oändligt många fördelar med att välja ekologiskt kaffe över det ”vanliga”. Här kommer fem exempel:

  • Vilket kaffe du köper spelar större roll än vad du tror. Det påverkar inte bara dig som konsument genom att du får ett bra kaffe. Det påverkar även livet på över 200 000 människor runt om i världen som arbetar med kaffeodling. Det påverkar även djuren och naturen i de områden där kaffet odlas.
  • När du köper ekologiskt kaffe kan du vara 100% säker på att det har odlats utan kemiska bekämpningsmedel. Du räddar därför arbetarna från att få i sig kemikalier som skadar deras kroppar.
  • När man odlar ekologisk får odlaren oftast mer pengar, vilket gör att de blir mer motiverade till att satsa på sin kaffeodling.
  • Ekokaffe är bättre för miljön då det inte används farliga bekämpningsmedel och konstgödsel. En studie som gjorts visar att ekokaffe endast släpper ut en tredjedel så mycket växthusgaser som ”vanligt” kaffe gör.
  • Vid odling av ekologiskt kaffe används inga giftiga bekämpningsmedel, det gör att fler djur och växter kan leva runt omkring.

coffee-1379246966KcN